تبلیغات
سرگرمی - گاهی وقتا


گــاهــی وقــتــهــا مــجــبــوری اَحــمـق بــاشـی !

رویِ کــاغـَـذ مــیــنــویــســم

دَســتــهــایِ تـــُـو . . .

و رویِ آن دســت مــیــکــشــم . . . !!!

گاهی وقت ها هست:

قهـــــــــوه را

تلــــــــــخ دوست دارم!!

.

.

.


مـــــزه ی زنــــــدگی میـــــدهد!!

گاهی اوقات:

. . . دلم نه عشق میخواهد نه احساس قشنگ . . .

. . . نه ادعاهای بزرگ نه بزرگهای پر ادعا . . .

. . . دلم یک دوست میخواهد که بشود با او حرف زد . . .

. . . و بعد پشیمان نشد . . .


طبقه بندی: دل نوشته،

تاریخ : سه شنبه 3 بهمن 1391 | 03:42 ب.ظ | نویسنده : رضا حضرتی | نظرات