تبلیغات
سرگرمی - پرسش
از خیاطی پرسیدند : زندگی یعنی چه ؟ گفت: دوختن پارگی های روح و دل با نخ توبه . از باغبانی پرسیدند: زندگی یعنی چه ؟ گفت: کاشت بذر عشق در زمین دلها زیر نور ایمان . ...  از باستان شناسی پرسیدند: زندگی یعنی چه ؟ ... گفت : کاویدن جانها برای استخراج گوهر درون . ار ایینه فروشی پرسیدند : زندگی یعنی چه ؟ گفت : زدودن غبار ایینه ی دل با شیشه پاک کن توکل . از میوه فروشی پرسیدند : زندگی یعنی چه ؟ گفت : دست چین کردن خوبی ها در صندوقچه ی دل . و اینک تو بگو زندگی یعنی چه دوست خوبم ؟


طبقه بندی: داستان ها وماجراهای خواندنی،

تاریخ : سه شنبه 26 اردیبهشت 1391 | 04:52 ب.ظ | نویسنده : رضا حضرتی | نظرات