تبلیغات
سرگرمی - 24 معمای سرکاری
سوال :جوجه کوچکی که در تصویر مشاهده میکنید نر است یا ماده؟ چرا

2)
رابطه گربه با موش مثل كدامیك از روابط زیر هست؟
1.مرغ با جوجه
2.مرغ با رنگ
3.مرغ با پر
4.مرغ با تخم مرغ

3)آن چیست كه روز و شب دستش را به كمرش زده و ایستاده؟

4) آن چیست كه پدر و پسر دارند اما مادر ندارد؟

5)آن كدام درنده است كه آدم سرش را می خورد؟

6)همه حیوونای جنگل سوار ماشین بودن که تصادف میکنن. همشون میمیرن غیر از زرافه! چرا؟

7)توی رودخانه محل زندگی تمساح های خفن هست. زرافه چه جوری از رودخانه رد میشه؟

8) با چند حرکت میشه یه زرافه رو داخل یخچال جا داد؟!

9)یه فیلو تو چند مرحله میزارن تو یخچال؟

10)یه فیل بره تو استخر چه جوری بیرون میاد؟

11) الف- فیل سیاه رو چه طوری میکُشن؟
ب- فیل قرمز رو چه طوری میکُشن؟
ج- فیل سفید رو چه طوری میکُشن؟
د- فیل زرد رو چه طوری میکُشن؟

12)یه فیل سبز رو چطوری می کشن ؟

13)اگه یه فیل لباس خواب صورتی بپوشه بهش چی میگن؟

14)اگه یه فیل لباس خواب آبی بپوشه بهش چی میگن؟

15) 4 تا فیل سوار پیکانن؛توی راه 4 تا از دوستاشون رومیبینن؛باید چه جوری سوارشون کنن؟

16) الف- یه فیل چه جوری میره بالای درخت؟
ب- اگه یه فیل بره بالای درخت چی میشه؟
ج-اگه دو تا فیل برن بالای درخت چی میشه؟
د-اگه سه تا فیل برن بالای درخت چی میشه؟

17)یه نفر زیر یه درخت نشسته بوده که یه برگ میوفته رو سرش ولی درجا میمیره. چرا؟

18)چرا مار مسافرت نمیرود؟

19)یه پشه و یه مورچه ازدواج میکنند ولی بچه دار نمیشن. چرا؟!

20)یكی بوده خونشون طبقه ی هشتم یه آپارتمون بوده صبح ها كه میرفته سر كار با آسانسور می رفته پایین ولی شب ها كه برمیگشته از پله ها می رفته. آخه چرا؟

21)یه بنا خونه می سازه یه دونه آجر اضافه می آره،چیکارش می کنه؟

22)یك پرنده هست به رنگ سیاه كه زیر زمین زندگی می كنه و غذاش سنگه. اسم این پرنده چیه؟؟؟؟

23)کجا میشه ماه بهمن رو قبل از ماه دی ببینی ؟

24)چطوری امکان داره که 4 نفر زیر چتر برن ولی هیچ کدوم خیس نشن ؟
جوابا چین؟
مثل اینکه سوالها اینقدر سخت بود که کسی نتونست جواب بده

جواب سوالها

1) ماده، چرا چون مرغ یه پا داره
2) مرغ با پر، به خاطر نقطه ها
3) آفتابه
4) نقطه
5) شیر
6) چون صدقه داده بود
7) همه حیوونای جنگل تصادف کردند مردند تمساح هم روش
8) با 6 حرکت (در یخچال رو باز میکنیم. زرافه رو میزاریم داخل. در رو میبندیم میبینیم گردنش بیرونه. در رو باز میکنیم. گردنش رو هم جا میدیم. در رو میبندیم)
9) 4 حرکت (در یخچالو باز می کنیم زرافه رو در می آریم فیلو می زاریم توش در یخچالو می بندیم)
10) خیس می آد بیرون
11)الف- فیل سیاه رو با تفنگ فیل سیاه کش می کشند
ب- فیل قرمز هم گلوش رو میگیرن تا سیاه شه بعد با تفنگ فیل سیاه کش میکشنش
ج- فیل سفید رو شلورش رو در میارن تا از خجالت قرمز شه بعد گلوش رو میگیرن تا سیاه شه بعد با تفنگ فیل سیاه کش میکشنش
د- فیل زرد هم میترسوننش تا رنگش بپره و سفید شه بعد شلورش رو در میارن تا از خجالت قرمز شه بعد گلوش رو میگیرن تا سیاه شه بعد با تفنگ فیل سیاه کش میکشنش
12) فیل سبز سیده، نمی کشنش
13) بهش میگن شب به خیر
14)بهش میگن لباس خواب صورتی بیشتر بهت میومد
15)پیکان رو میفروشن 2 تا ماشین مدل پایینتر میخرن و همه باهم میرن
16)الف_ اولیش میشه با آسانسور
ب- یکی از فیلهای روی کره زمین کم میشه
ج- یک فیل به فیلهای روی درخت اضافه میشه
د- درخت میشکنه
17)فیله رو برگه بوده
18)مار چون دست نداره که بای بای کنه مسافرت نمیره
19)مورچه شبا پشه بند میزده و میخوابیده
20) چون قدش کوتاه بوده صبح ها که می خواسته بره پایین دستش به دکمه طبقه همکف می رسیده،ولی شب که می خواسته برگرده دستش به دکمه طبقه هشتم نمی رسیده
21) اون 1 دونه آجر رو بده به اون بابایی که قدش کوتاه بوده بزاره زیر پاش
22) مرغ سنگخوار زیر سنگ كه سالی یك بار در نمیاد
23) لغت نامه!
24) بارون نیاد